30. listopadu 2016
 | 
Foto: Shutterstock
Dívky jsou v učení poctivější.

Ve věkové kategorii 18 – 25 let dominují v množství čerpaných informací i v čase stráveném nad studijním materiálem. Podle analýzy chování více než 150 000 studentů českých vysokých škol vyšlo najevo, že  chlapci, respektive muži, jsou v čerpání znalostí aktivnější až po nástupu do práce, tedy ve věku 25 – 30 let. Analýza byla vytvořena na základě chování studentů na profesní síti ManagementMania, odkud čerpají informace do svých diplomových prací.

Zatímco studentky sbírají komplexní informace z nejrůznějších oborů, studenti jsou úzce zaměřeni jen na jedno konkrétní téma a chodí si pro jednorázové informace. „Celkově vzato toho studenti čtou o čtvrtinu méně než studentky,“ shrnuje David Melichar z profesní sítě ManagementMania.com.

Dívky zajímá personalistika, hochy delegace práce
Pokud srovnáme přístup k čerpání informací, tak studentka na tom samém učebním materiálu stráví o 9 % víc času. U studentek jsou nejpopulárnější témata z oblasti personalistiky a financí, naopak je takřka vůbec nezajímá řízení rizik. Dívky například dvakrát více zajímá téma rentability tržeb nebo finančního plánování. „Muži si oproti dívkám mnohem častěji vyhledávají například matici odpovědnosti, tedy zobrazení toho, kdo má co na starost  v pracovním prostředí,“ uzavírá David Melichar.

Data byla naměřena na české profesní síti ManagementMania.com z chování vzorku 156 000 studentů. Ze znalostní báze ManagementMania.com čerpají studenti praktické informace, které jsou dnes citované již ve více než 6000 diplomových pracích.