25. března 2016
 | 
První vydělané peníze, disciplínu, ale i nové přátele…

To vše získá ročně zhruba 300 tisíc mladých lidí na brigádě. V Česku nabízí krátkodobé pracovní úvazky mladým lidem od 15 let řada firem, zájem českých dětí o brigády však klesá.  Zejména velké společnosti umožňují kariérní postup i při částečném úvazku. Jak správně dítě motivovat a zároveň mu práci neznechutit? A co si ohlídat?

1) Nepracující děti je třeba motivovat

Statistiky hovoří jasně, děti střední a jižní Evropy nemají o brigády na rozdíl od svých severoevropských vrstevníků zájem. U nás chodí na brigádu stěží každý dvacátý mladistvý. Přitom místa by pro ně byla. Na řadu tak přichází role rodičů. „Chození na brigádu je jedním z důležitých momentů finančního vzdělání a pochopení hodnoty peněz. Pomáhá dětem, aby si nejen uvědomily hodnotu peněz ve chvíli, kdy si šetří třeba na nové kolo, ale přenesli tuto zkušenost i do dalšího života,“ komentuje Pavla Hávová, tisková mluvčí ČSOB. Dětem je třeba věci vysvětlovat a průběžně je motivovat, nemusí to být drastické. „Motivace vychází jednak z vnějších potřeb – potřebuju peníze, ale také z vnitřních – cítím se na sebe hrdý, že jsem to zvládl. Rodiče by měli pracovat s obojím a děti učit, že v práci mohou získat mimo peněz i seberealizaci,“ komentuje psychoterapeutka Jana Tamchynová. 

2) Spoluúčast rodičů pomůže, chlapci jsou ohroženější

Pokud dítě touží po kole nebo po značkovém oblečení, je dobré mu nabídnout, že půlku dostane a druhou půlku si vydělá. Ohroženější jsou dle psychologů více chlapci. „Je to tak trošku spojeno s novodobým fenoménem superochranitelských matek, které se snaží umetat především svým synům cestičku do života a ve značné většině potlačují nátlak otce na to, aby synek vylétl z hnízda,“ uvádí Tamchynová a dodává: “U dcer je to jiné. Od nich matky vyžadují výkon a samostatnější přístup, dcery se také snaží z matčina vlivu rychleji vymanit.“