12. října 2015
 | 
Máte spoustu práv, i když vám ještě nebylo 18.

Nejen dospělí, ale i děti mají svá práva. A není jich málo! Vznikla o nich i „Úmluva o právech dítěte“, kterou v roce 1989 v New Yorku podepsala spousta zemí světa, čímž se zavázaly na ně dohlížet a také o nich informovat. Stejný úkol plní kampaň „Právo na dětství“, která se snaží (nejen) děti s jejich právy seznámit. Těžko přece můžou děti svá práva vyžadovat, když o nich ani nevědí. Hned na prvním místě je právo, aby zájem dítěte – tedy tvůj zájem – byl hlavním hlediskem při jakémkoli rozhodování o něm – tedy o tobě. Proto podepsané státy zabezpečují dítěti, které je schopno popsat své vlastní názory, aby se mohlo svobodně vyjadřovat ve všech záležitostech, které se jej dotýkají. Pak se názorům dítěte musí věnovat patřičná pozornost odpovídající jeho věku. Od narození máš například právo na vyjádření vlastního názoru, volbu náboženství a svobodné myšlení, nebo dokonce na jméno a státní příslušnost. Pokud to je možné, máš právo znát své rodiče a také právo na jejich péči. Neméně důležité je dodržování tvého práva na bezpečí, zachování důstojnosti  a citlivé zacházení. No a nesmíme zapomenout ani na právo na vzdělání a svobodný přístup k informacím.

Tak se ptej a pátrej po všem, co tě zajímá, nikdo ti vtom nesmí bránit. Více o svých právech najdeš třeba na www.pravonadetstvi.cz.
A nezapomeň, že všichni dospělí mají usilovat o nejlepší zájem každého dítěte!