16. května 2017
 | 
Foto: Pexels.com
Čistě pro případ, že by vás už zatahování pneumatiky kolem pasu nebavilo, jsme našli těchhle pár šikovných cviků.

Kouzelný úklon
1. Pravou rukou a oběma nohama se zapřete o zem. Paži i nohy držte napnuté, tělo mějte v jedné rovině. Levou ruku založte v bok a pak zvedněte spodní, pravou nohu. Pokrčte ji a chodidlo přitiskněte na vnitřní straně levého kolena.
2. Držte pravou nohu pokrčenou a bokem pomalu klesejte k zemi, dokud se jí nedotknete. Pak se vraťte do výchozí polohy. Zopakujte desetkrát a totéž udělejte na druhou stranu.

Tip: Cvik bude snadnější, když necháte obě nohy na podlaze.

Luxusní protažení
1. Lehněte si na záda, natáhněte ruce za hlavu, dlaně stočte ke stropu a držte je pár centimetrů nad podlahou.
2. Posaďte se tak, aby byl trup v pravém úhlu s podlahou, a zvedněte napnutou pravou nohu. Levou rukou se chyťte za kotník a současně pravou rukou rozpažte a natočte hlavu tam, kam vám ukazují prsty. Vraťte se do lehu. Zopakujte desetkrát a vyměňte nohy.

Zázračné výkopy
1. Sedněte si. Zakloňte se a opřete se o lokty. Zvedněte nohy a pokrčte kolena.
2. Vytočte pánev doleva. Stejně tak nohy, které zvednete o kousek výš a pak je zase necháte klesnout. Vraťte se do normální polohy a pokrčte kolena. Zopakujte desetkrát a pak proměňte strany.

Tip: Až natáhnete nohy, kmitejte jimi nahoru a dolů.

Koleno vpřed
1. Čelem k podlaze přeneste rovnováhu na dlaně a špičky chodidel. Zvedněte pravou nohu ze země tak, aby tvořila s tělem přímku, a propněte chodidlo.
2. Pokrčte pravou nohu a koleno přitáhněte co nejblíž k levému lokti. Vraťte se do pozice, v níž držíte napnutou pravou nohu rovnoběžně s tělem. Zopakujte desetkrát a totéž proveďte s levou nohou.

Tip: Aby břišní svaly co nejvíc pracovaly, držte kotník pokrčené nohy v rovině s kolenem.