17. února 2016
 | 
První škola svého druhu ve střední Evropě se zaměřením na odvětví módy a designu.

Do Bratislavy přichází MOD´SPE Paris Central Europe – francouzská vysoká škola založená Francouzskou federací Prêt-à-Porter (Ready-to-wear) dámské konfekce a vládní organizací – Výborem pro rozvoj a podporu odívání Francouzské republiky (Comité de Développement et de Promotion de l›Habillement – le DEFI). Jedná se o první vysokou školu svého druhu v regionu střední Evropy. Škola s nejmodernějšími osnovami staví své výukové postupy na principech duálního vzdělávání. Úzce spolupracuje s podniky z módní branže a umožňuje tak studentům získat potřebné zkušenosti v přímém propojení s praxí a reálnými potřebami trhu práce. MOD´SPE Paris Fashion Business School otevírá své brány v září 2016.

„Naučit se kvalitně řemeslo představuje základ, díky kterému je možné nejen žít vlastní život, ale přímo jej tvořit. Absolvent je díky tomu plně životaschopný, zejména však dokáže zároveň prakticky rozvíjet svůj potenciál. MOD´SPE Paris formuje talenty, profesionály schopné zvládnout marketingové a obchodní strategie, nákup, komunikaci v odvětví módy a designu,“ vysvětluje Daniel WERTEL, ředitel MOD´SPE Paris a předseda Francouzské federace dámské konfekce.

MOD´SPE Paris Central Europe vzniká jako pobočka zahraniční soukromé vysoké školy, která získala oprávnění na poskytování tříletého bakalářského studia na území Slovenské republiky dle zákona 131/2002 Sb. o vysokých školách na podzim roku 2015. Studium se řídí zákony Francouzské republiky a diplom získaný na MOD´SPE Paris Central Europe bude francouzským diplomem, tedy zcela shodným s diplomem získaným na pařížské škole. Svou činnost škola zahájí v akademickém roce 2016/2017 v prostorách na adrese Hviezdoslavovo náměstí č. 20 v Bratislavě v oboru Produktový manažer pro módní marketing a design.

Úzké propojení teorie s praxí

Povolání ve světě módy jsou ve skutečnosti cestou plnou přitažlivého hledání, objevování, empatie a vášně. Móda je kreativní, dynamický a skutečně stále se měnící průmysl. MOD´SPE Paris je Fashion Business School založená v roce 1993 na základě iniciativy odborníků z praxe spojených s Francouzskou federací Prêt-à-Porter (Ready-to-wear) dámské konfekce. Jedná se o obchodní vysokou školu a školu módy zároveň. Vyučování na MOD´SPE Paris se skládá z důmyslné kombinace kreativní tvořivosti a obchodu. Přednášející MOD´SPE Paris, odborníci přímo z praxe, vyformují ze studentů profesionály do budoucna schopné přizpůsobit se a rozvíjet se stejně nespoutaným tempem, jakým postupuje módní odvětví. Titul Produktový manažer umožňuje studentům zahájit kariéru v módním průmyslu a pracovat na rozvoji profesionální praxe hned po vysoké škole. A to především proto, že již v průběhu 3-letého studia se studenti stávají specialisty zaměřenými na svět módy: od zdrojů, přes obchodování a výrobu k distribuci a řízení oblasti kreativního designu, určení cílové skupiny a marketingu kolekcí. Bude tak dotčen každý aspekt světa stylu. Studenti získají kompletní balík znalostí ve všech aspektech odívání a oděvního průmyslu, stejně jako kombinaci teoretických základů s konkrétní praxí a pracovním zařazením. Studium probíhá v angličtině a je plně hrazené studenty.