28. října 2015
 | 
Zatím jste oficiálně dětmi, ale brzy se i z vás stanou „dospěláci“ a můžete toho hodně změnit a dokázat.

Doufáme, že pro vaši generaci už bude současná ústavní péče o ohrožené děti historií a že už bude pěstounství běžnou součástí našich životů. I na vašem názoru a postoji záleží, jak bude vypadat dětství tisíců dětí, které jsou dnes ještě vychovávány v dětských domovech nebo dokonce kojeneckých ústavech.
Dítěti je nejlépe v rodině a to je fakt. A když nefunguje rodina původní, je třeba jí pomoci. Udělat vše pro to, aby mohla zůstat pohromadě. Pokud se to nakonec přeci jen nepodaří, nebylo by lepší děti například krátkodobě svěřit do péče pěstounské rodiny? Vždy jednat jen v nejlepším zájmu DÍTĚTE – na tom pracuje Ministerstvo práce a sociálních věcí, které dnes náhradní rodinnou péči upřednostňuje před umisťováním dětí do ústavů.
K tomu ministerstvo používá různé nástroje. Jedním z nich byla i kampaň Právo na dětství, která posledních šest měsíců informovala odbornou i širokou veřejnost o změnách, které se Česká republika zavázala nastolit. Pokud chodíte do sedmé nebo osmé třídy, možná jste měli hodinu občanské výchovy na téma dětských práv „Nemluvím, stejně mě neposlouchají“, která byla součástí kampaně.
Pokud chcete vědět víc, můžete se podívat na stránky http://www.pravonadetstvi.cz/http://www.pravonadetstvi.cz/, kde najdete spoustu informací a zajímavých odkazů.