10. června 2018
 | 
Foto: Shutterstock.com
Už máte ten svůj?

Oko boží – oko prozřetelnosti

Symbol lidského oka, který se nachází v trojúhelníku představuje Boží vševědoucnost, prozřetelnost a svatou Trojici (Otec, Syn a Duch Svatý). Je to symbol nejvyšší ochrany a většinou je tento symbol obklopen paprsky.