31. října 2015
 | 
Zatím jste sami oficiálně dětmi, ale brzy i z vás vyrostou „dospěláci“ a můžete toho hodně změnit a dokázat!

Doufáme, že pro vaši generaci už bude současná ústavní péče o ohrožené děti historií a že už bude pěstounství běžnou součástí našich životů. I na tvém názoru a postoji záleží, jak bude vypadat dětství tisíců dětí, které jsou dnes ještě vychovávány v dětských domovech nebo dokonce kojeneckých ústavech. Dítěti je nejlépe v rodině a to je fakt. A když nefunguje rodina původní, je třeba jí pomoci. Udělat vše pro to, aby mohla zůstat pohromadě.

Pokud se to nakonec přeci jen nepodaří, nebylo by lepší děti např. krátkodobě svěřit do péče pěstounské rodiny? Je rozdíl pobývat nějaký čas „u známých doma“ nebo v ústavním zařízení se zcela jiným systémem fungování, než na který byly děti zvyklé. Česká republika se snaží tento navyklý systém změnit v rozsáhlé transformaci. Je ale potřeba změnit přístupy lidí, kteří v systému pracují, nastavit jejich efektivní spolupráci a zakořenit hlavní požadavek – vždy jednat jen v nejlepším zájmu DÍTĚTE

.

Aby se obecný názor změnil, používá Ministerstvo práce a sociálních věcí, které má celou transformaci na starosti, různé nástroje. Jedním z nich byla i kampaň Právo na dětství, která posledních šest měsíců informovala odbornou i širokou veřejnost o změnách, které se Česká republika zavázala nastolit. Pokud vás toto téma zajímá, můžete se podívat na stránky www.pravonadetstvi.cz , kde najdete spoustu informací a zajímavých odkazů.