28. října 2015
 | 
Možná jste v životě potkali někoho, kdo vyrůstal v dětském domově. Materiálně jim vlastně nic nechybí. Postrádat ale mohou pro nás běžné vztahy a zážitky z rodiny.

I Proto se Česká republika snaží změnit systém péče o ohrožené děti. Cílem prováděných změn je umožnit těmto dětem život v rodině. Pokud je rodina v krizi, měla by dostat veškerou pomoc, aby mohla zůstat pohromadě. Pokud prevence nestačí a je nutné děti z rodiny nakonec skutečně odebrat, dává nový systém přednost pěstounské péči.

Nejedná se sice o „jejich“ rodinu, ale přeci jen je jí to více podobné než ústavní péče. Děti se v tomto prostředí cítí daleko lépe a přirozeněji. Proč tedy stále existují děcáky a kojenecké ústavy? Změna není snadná a je to běh na dlouhou trať. Ale už se mnohé zlepšilo, počet pěstounů stále roste a chuť pomáhat rodinám včas a efektivně také. Pomoci měla i kampaň Právo na dětství, která o novinkách informovala nejen odborníky, ale i širokou veřejnost. Celospolečenská diskuse může něco skutečně změnit, obrousit dosavadní přístupy a postupy a nastavit nové, efektivnější způsoby péče. I vy to můžete změnit!

Více o tomto tématu najdete na www.pravonadetstvi.cz