26. října 2015
 | 
Dětské domovy, kojenecké ústavy, postrach „sociálka“ a spousta stresu pro děti i jejich rodiče. Tak nějak vypadal starý systém, který se Česká republika rozhodla změnit!

Pěstouni, rozhodování v nejlepším zájmu dítěte a včasná pomoc poskytnutá rodinám v krizi, to jsou atributy systému budoucího. Transformace letitých postupů a standardů není snadná, ale už bylo dosaženo mnoha mezníků a úspěchů a pomalu se posouváme k jasně specifikovanému cíli. Je třeba změnit nejen veřejné mínění, což se naštěstí daří, ale především přístup jednotlivých složek systému. Podnítit týmový přístup a spolupráci na každém jednotlivém případu se společným cílem, kterým je pomoci dítěti. Jedním ze stavebních kamenů nového systému je vnímání dětí jako subjektu práva, jako rovnoprávného člověka, který může vyjádřit svůj názor na situaci, ve které se, obvykle vinou dospělých, ocitl. Začít brát tyto názory vážně je také jedním z úkolů probíhající transformace.

Dlouhodobě vnímáme, že se v naší zemi podceňuje význam vztahů dítěte s lidmi, kteří jsou mu blízcí. Také si uvědomujeme, jak málo je dítěti nasloucháno a jak málo se skutečně pracuje s jeho názorem. A změnit to pomáhá i kampaň Právo na dětství,“ zhodnotila ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová.

Zmíněná kampaň Právo na dětství o všech oblastech transformace v posledním půl roce informovala. Pořádalo ji Ministerstvo práce a sociálních věcí a nabídla mnoho nových nástrojů a impulzů jako např. vzorovou hodinu občanské výchovy „Nemluvím stejně mě neposlouchají“ na téma dětských práv, odborné konference a brožury pro profesionály, informační plakáty a putovní výstavu „I já chci mít vzpomínky na dětství“ nebo informační videa a obsáhlé webové stránky.

Pokud tě téma péče o malé děti zajímá, podívej se na www.pravonadetstvi.cz.