12. října 2015
 | 
Nejen dospělí, kteří většinou o všem rozhodují, ale i děti mají svá práva. A není jich málo!

Vznikla o nich i „Úmluva o právech dítěte“, kterou v roce 1989 v New Yorku podepsala spousta zemí světa, čímž se zavázala na ně dohlížet a také o nich informovat. Stejný úkol plní i kampaň „Právo na dětství“, která se snaží (nejen) děti s jejich právy seznámit. Těžko přece můžou děti svá práva vyžadovat, když o nich ani nevědí.

Úmluva obsahuje 54 článků! Na předním místě je právo, aby zájem dítěte – tedy tvůj zájem – byl hlavním hlediskem při jakémkoli rozhodování o něm – tedy o tobě. Proto podepsané státy zabezpečují dítěti, které je schopno popsat své vlastní názory, aby se mohlo svobodně vyjadřovat ve všech záležitostech, které se jej dotýkají. Pak se názorům dítěte musí věnovat patřičná pozornost odpovídající jeho věku.

Od narození máš také například právo na svobodu projevu, náboženství a svobodné myšlení nebo dokonce na jméno a státní příslušnost. Pokud to je možné, máš právo znát své rodiče a také právo na jejich péči. No a nesmíme zapomenout ani na právo na vzdělání a svobodný přístup k informacím.

Tak se ptej a pátrej po všem, co tě zajímá, nikdo ti v tom nesmí bránit. Více o svých právech najdeš třeba na www.pravonadetstvi.cz. Ale vždycky se zkrátka vše okolo tebe musí dít, a to si pamatuj, jen ve tvém nejlepším zájmu.

Pravonadetstvi.cz