22. července 2015
 | 
Testni se – Jaký je výsledek? :D

Podívej se na obrázek. Jaký je podle tebe výsledek?

Řešení najdeš na druhé straně!

Řešení

Nejdřív jsi násobil/a 1 x 0, a potom jsi sečetla všechno ostatní dohromady, takže ti vyšlo 12? Špatně!

Odpověď je 2!

Na konci prvních dvou řádků není žádné znaménko +, -, x nebo /, takže není žádný matematický důvod domnívat se, že jsou všechny řádky součástí jedné rovnice. Rovnici tvoří tedy jen jedna část:

1 + 1 x 0 + 1 = 2

Někteří by mohli říct, že by se všechny řádky měly číst dohromady a konec řádku a začátek dalšího by tak tvořily číslici 11. Pak by to vypadalo takhle: 1 + 1 + 1 + 1 + 11 + 1 + 1 + 1 + 11 + 1 x 0 + 1 = 30. Jenže to matematicky také není správné. Pokud je rovnice natolik dlouhá, že musí být rozdělena na víc řádků, musí být na konci/začátku řádku uvedeno příslušné znaménko (v našem případě +).