#GirlPower: Jak se vyrovnat s kritikou?
Vzpomenete si, kdy naposledy vás někdo kritizoval a jak jste na to reagovala?